РКД BLAU phos

Фосфорні Рідкі Добрива ( РКД / ЖКУ ) – другий шанс.

Другий шанс  рідкого фосфору.

Ціну РКД BLAU phos можна дізнатись на головній сторінці сайту www.blau.com.ua

Управління фосфатним живленням є однією з ключових проблем у збільшенні врожайності сільськогосподарських культур. А РКД має суттєві переваги в інтенсивному сільському господарстві. Особливо в посушливих умовах. РКД – сучасні, високоефективні масові добрива, які є прямим замінником амофосу та інших гранульованих фосфатних добрив. Перехід на живлення РКД дозволяє економити до 30% витрат на внесення фосфатних добрив. Через це, близько третини фосфатних добрив в США вносять саме в рідкому вигляді.

Виробництво РКД розпочалось в Україні не в 2019 році. Ще в 80х роках РКД 10:34 вироблялось в Україні за американською технологією з суперфосфорної кислоти, що постачалася американською компанією «Оксідентл петроліум». РКД АРР 10:34 споживалося українським аграрним сектором сотнями тисяч тон на рік. Окремі агрономи, ще пам’ятають реальні прибавки врожаю, які отримувалися навіть за радянського рівня аграрних технологій. Нажаль в 90х роках технологія виробництва РКД в Україні була втрачена. А досвід  використання РКД – був забутий. Лише 10 років назад на ринок почали поступово повертатися РКД для стартового внесення. Але обсяг їх використання є абсолютно не співставний з реальною потребою агарного сектору в рідких фосфатних добривах.

Американська технологія виробництва РКД проста, але вимагає високого рівня технологічного оснащення і контролю хімічних процесів. Звичайна ортофосфорна кислота за допомогою високої температури і тиску перетворюється на суперфосфатну (поліфосфатну) кислоту. А з неї, за допомогою аміаку, синтезуються Рідкі Комплексні Добрива. В першу чергу легендарні поліфосфатні РКД АРР 10:34. Саме цю технологію в 2019 році повернула в Україну група УТК Хімальянс/ BLAU chem.

В даній схемі виробництва використовуються виключно базові хімічні кислоти і аміак. Жодного розчинення порошків, твердих добрив, чи іншого втручання в технологічний процес – немає. Всі технологічні операції здійснює автоматизоване обладнання, а оператор лише контролює параметри за допомогою ЦПУ. За технологією хімічного синтезу компанія UTK BLAU chem може виробляти 179 марок РКД. Зокрема BLAU phos APP 10:34; 7:23, BLAU start NPK 5:20:5; 0:18:18; BLAU nit NP 16:16; NPS 25:6:0:4, BLAU синтез NP 8:24, тощо.

Всі РКД  BLAU chem об’єднує відповідність найжорсткішим вимогам по якості і стабільності мінеральних добрив. В результаті, компанії які частково, чи повністю перейшли на використання рідких комплексних добрив отримують економію до 30% на внесенні фосфатних добрив. Це досягається двома технологічними перевагами РКД, які відсутні в гранульованих добрив. Рівномірність і точність внесення за рахунок рідкої форми. А також пролонгована дія і низькі втрати в ґрунтах.

ПЕРЕВАГИ РІДКИХ ФОСФАТНИХ ДОБРИВ

При потраплянні в ґрунт гранул твердих добрив, утворюються локалізовані зони з високою концентрацією фосфатів. Навіть за хорошого зволоження, поживні речовини з цих зон мігрують лише на 1-2 сантиметри. Крім того, фосфати не часто споживаються рослиною безпосередньо. Фосфат іони переміщаються до коренів рослини в результаті дифузії з масовим током води, що витрачається на транспірацію. При низькій вологості ґрунту пересування фосфору до коріння відбувається особливо повільно. А зони з високою концентрацією солей мінеральних добрив, ще більше уповільнюють рух вологи. Тому надзвичайно важливо забезпечити рівномірне розподілення фосфат іонів у всьому зволоженому шарі ґрунту доступному кореневій системі культурної рослини..

Внесення фосфатних добрив в рідкій формі не дає додаткової вологи ґрунту. Але завдяки рідкій формі, фосфати краще переміщаються по тріщинках і капілярах. Що збільшує зону міграції РКД до 7-15 сантиметрів. Таким чином рівномірність розподілу збільшує доступність для рослини поживних речовин з РКД до 50-85%, порівняно з 20-35% доступності ДР з гранульованого амофосу.

Особливо добре ця якість рідких фосфатів помітна в симбіозі з суттєво рухомішими азотними добривами. Оскільки фосфор «контролює» практично всі біохімічні процеси життєдіяльності рослин, своєчасне збалансоване живлення сільськогосподарських культур і азотом і фосфором, має першорядне значення для формування високих врожаїв. Фосфор виконує енергетичну і конституційну функції в рослинах і інших організмах.

Фосфор входить до складу багатьох життєво важливих фосфорорганічних сполук, серед яких найбільше значення мають АТФ і нуклеїнові кислоти, які беруть участь практично у всіх біохімічних процесах енергетичного обміну в клітині, передачі спадкової інформації, синтезі ферментів, білків, вуглеводів та інших речовин. Макроергічні зв’язки АТФ є головним отримувачем енергії, що утворюється при фотосинтезі і в процесі дихання клітини, а також основним постачальником енергії, необхідної для здійснення синтезу білків, жирів, вуглеводів і активного надходження елементів живлення в рослини. Важлива роль фосфору в складі фосфатидів – утворення ліпідних цитоплазматичних мембран, що контролюють надходження поживних речовин в рослини.

Другою позитивною рисою РКД, є те, що основні марки BLAU phos APP 10:34; 7:23, містять фосфати не лише у швидко доступній рослинам ОРТО формі, а й високо технологій ПОЛІформі . На відміну від ОРТОфосфатів, які містять лише один атом фосфору, ПОЛІфосфати є пов’язаним ланцюжком з кількох атомів фосфору. Тому поліфосфати майже не зв’язуються мінералами ґрунту та іншими паразитичними споживачами. Механізм пролонгованої дії поліфосфатних РКД BLAU phos нагадує механізм дії КАС.

Поліфосфатні ланцюжки вивільняють діючі речовини поступово. Тому термін їх доступності для рослин сягає 5-7 тижнів. Для порівняння, час переходу в недоступну форму орто фосфатів не перевищує 2х тижнів. А коефіцієнт корисної дії рідко сягає 30-40%. Для мінімізації втрат фосфорних добрив на основі ортофосфатів необхідне чітке планування норми внесення. Звичайно слід враховувати індивідуальні умови в яких застосовується РКД, як то ґрунт, волога, температура, особливості сорту, тощо.

До позитивних рис РКД виготовлених за технологією хімічного синтезу відносять те, що:

– РКД не мають специфічних вимог до транспортування та зберігання;

– низькі технологічні втрати при зберіганні і перевантаженні (менше 1%);

– екологічно безпечні; мають низький сольовий індекс; не містять вільного аміаку;

– мають рівномірний вміст, що в сукупності з рідкою формою дозволяє гарантувати рівномірне внесення і дозування;

– не мають протипоказань до змішування з більшістю агрохімікатів, мікроелементів, біопрепаратів та інших рідких добрив.

ТЕХНОЛОГІЯ ВНЕСЕННЯ РКД

Завдяки рідкій формі і одночасному вмісту орто і полі фосфатів, РКД можна використовувати на будь-якому етапі живлення рослин.

В передпосівну обробку РКД можуть вноситись як в рядок так і суцільно-поверхнево з подальшим загортанням в ґрунт. Норма внесення 50-300 кг/га.

Разом з посівом РКД можна застосовувати як стартові добрива, з внесенням безпосередньо в рядок. Норма внесення складає 20-40 кг/га. При цьому бажано уникати контакту добрива і насінини. Не зважаючи на те, що сольовий індекс найбільш концентрованого РКД  BLAU phos APP 10:34 не перевищує 20 одиниць, потрапляння добрив на насінину може призвести до опіків.

Найкращім методом внесення РКД з посівом, є використання технології 5см х 5см. Коли рідке добриво вносить на 5 см глибше, або глибше і вбік від насіннєвого ложа. Норма внесення складає 50-150 кг/га.

При поверхнево-стрічковому, чи внутрішньогрунтовому підживленні норма внесення РКД складає 30-100 кг/га. Під час підживлення РКД можна комбінувати з КАС, або баковими сумішами, що містять селітру, карбамід, мікроелементи.

Рідкі Комплексні Добрива BLAU phos це класичні фосфатні добрива, що довели свою ефективність як в Україні, так і в усьому світі. Фактичний рівень первинної доступності поживних речовин з РКД вдвічі перевищує доступність поживних речовин з амофосу та інших твердих фосфатних добрив. Тобто, при правильній технології внесення, вартість одиниці фосфору з РКД виявляється найдешевшою серед усіх фосфатних добрив.

Контакти для ЗМІ: Сергій Рубан, комерційний директор, 067-470-09-71, 050-900-72-61, e-mail: [email protected]

 

 

Догори