Чим Рідкі добрива з вмістом фосфатів (РКД/ЖКУ) краще за тверді фосфатні добрива?

Добрива що знаходяться в твердому стані (до створення широкої інфраструктури) є більш зручними при транспортуванні і зберіганні. При цьому вони знаходяться в пасивному стані. Для переведення в активний стан вони потребують розчинення. Тому, як правило, при внесенні  фосфорних добрив в ґрунт необхідно враховувати час необхідний для розчинення добрив в ґрунті.

Головною перевагою РКД БЛАУ фос / BLAU phose є те, що вони вже знаходяться в активному стані. Вони не потребують додаткового часу, та передумов для переходу в доступний рослинам стан. Тому рідкі добрива БЛАУ фос / BLAU phose необхідно вносити як умога ближче до часу активного споживання добрив рослинами.

Виводячи з цих особливостей твердих і рідких добрив можна говорити, що основними перевагами ПРАВИЛЬНИХ РКД/ЖКУ є:

  1. Рідкі добрива БЛАУ фос / BLAU phose (РКД/ЖКУ) не потребують часу на перехід в активний стан.
  2. При внесенні Рідких добрив БЛАУ фос / BLAU phose агарії можуть програмувати час і норми надходження поживних речовин до культурних рослин. Тоді як тверді добрива віддають діючі речовини лише під впливом додаткових факторів, ключовим з яких є ґрунтова волога.
  3. Більш рівномірне розподілення РКД БЛАУ фос / BLAU phose в зволоженому шарі ґрунту підвищує доступність діючих речовин добрива рослині.
  4. Завдяки скороченню термінів між часом внесення і споживання рідких мінеральних добрив (РКД) – знижуються втрати і зростає коефіцієнт корисної дії РКД.
  5. В посушливих умовах, лише РКД може забезпечити прогнозованість надходження поживних фосфатів до рослини.

 

Догори