Про добрива і живлення рослин

РКД BLAU phos

Фото Факти. Проміжні результати використання Рідких Комплексних добрив РКД/ЖКУ BLAU phos.

Команда групи УТК Хімальянс/ UTK Blau chem регулярно проводить моніторинг внесення РКД/ЖКУ BLAU phos  на полях партнерів. Далеко не завжди можна отримати транспарентність і порівняльність результатів. Технологія промислового внесення добрив має свої обмеження. Однак ми намагаємося відслідковувати досліди які закладені з різними видами добрив на одному полі, одним насіннєвим матеріалом, при однаковому рівні зволоження, та …

Фото Факти. Проміжні результати використання Рідких Комплексних добрив РКД/ЖКУ BLAU phos. Читати далі »

Визначення ефективної поглинальної здатності кореневої системи. Після внесення РКД стартових добрив. 10:34, 5:20:5 +49%

Існують уявлення про пасивний і активний механізми поглинання речовин коренем. Пасивне надходження пов’язане з явищами дифузії та адсорбції і проходить за градієнтом концентрації. Цей процес не залежить від обміну речовин живої клітини (неметаболічний механізм), але в значній мірі зумовлений умовами середовища. Активне транспортування речовин здійснюється проти градієнта концентрації зі значними затратами енергії і тісно пов’язаний з диханням клітин …

Визначення ефективної поглинальної здатності кореневої системи. Після внесення РКД стартових добрив. 10:34, 5:20:5 +49% Читати далі »

Найбільш ефективною стратегією фосфатного живлення є поєднання органічних добрив і високоякісних рідких комплексних добрив РКД/ЖКУ (наприклад BLAU phos APP 10:34).

ТЕМУ ролі синергетичних моделей у ефективному живленні рослин варто почати з ефективності поєднання органічних добрив і високоякісних РКД (Рідких комплексних добрив БЛАУ фос/BLAU phos 10:34 // 8:24 // 5:20:5 та інших). Органічні добрива суттєво покращують засвоєння Рідких Комплексних Добрив і зменшують ризики опіків при внесенні РКД / ЖКУ в рядок чи по листу. В відео …

Найбільш ефективною стратегією фосфатного живлення є поєднання органічних добрив і високоякісних рідких комплексних добрив РКД/ЖКУ (наприклад BLAU phos APP 10:34). Читати далі »

Класифікація фосфатних (фосфорних)добрив

Ч 4. Логіка розвитку більш досконалих видів добрив на прикладі фосфатних добрив. Від Суперфосфату до РКД BLAU phos APP 10:34.

На прикладі фосфатних добрив демонструється концепція розвитку масових добрив. Зокрема чому BLAU phos APP 10:34 відноситься до масових фосфатних добрив третього покоління. Кожне нове покоління добрив містить 3 основні ознаки: 1.) Інноваційність; 2.) Зростання вмісту діючих речовин; 3.) Збільшення рівня технологічності і покращення взаємодії добрива з культурною рослиною і її екосистемою. Це не означає автоматично, …

Ч 4. Логіка розвитку більш досконалих видів добрив на прикладі фосфатних добрив. Від Суперфосфату до РКД BLAU phos APP 10:34. Читати далі »

Чим Рідкі добрива з вмістом фосфатів (РКД/ЖКУ) краще за тверді фосфатні добрива?

Добрива що знаходяться в твердому стані (до створення широкої інфраструктури) є більш зручними при транспортуванні і зберіганні. При цьому вони знаходяться в пасивному стані. Для переведення в активний стан вони потребують розчинення. Тому, як правило, при внесенні  фосфорних добрив в ґрунт необхідно враховувати час необхідний для розчинення добрив в ґрунті. Головною перевагою РКД БЛАУ фос …

Чим Рідкі добрива з вмістом фосфатів (РКД/ЖКУ) краще за тверді фосфатні добрива? Читати далі »

Аміак РКД

Спільне внесення РКД (ЖКУ) і аміаку безводного

Спільне внесення РКД (ЖКУ) і аміаку безводного Один з можливих варіантів застосування хімічного РКД BLAU phos 10:34. При цьому зберігається позитивні риси обох добрив, але зменшуються втраті діючої речовини. Докладно показано взаємодію безводного аміаку та рідких добрив 10:34:0. Зауважте, що рідка NH3 стікає з задньої частини ножа – у робочому положенні отвори для вивантаження є …

Спільне внесення РКД (ЖКУ) і аміаку безводного Читати далі »

Розрахунок сольового індексу Рідких Комплексних Добрив. Calculating Salt Index. Dr. John J. Mortvedt

Розрахунок сольового індексу Вміст солі – одна з найважливіших характеристик добрив, що використовуються для висадки насіння в рядок. СІ – це міра концентрації солі, яку в ґрунтовому розчині викликає добриво. СІ матеріалу виражається як відношення збільшення осмотичного тиску розчину солі, що виробляється конкретним добривом, до осмотичного тиску тієї ж ваги NaNO3, що ґрунтується на відносному …

Розрахунок сольового індексу Рідких Комплексних Добрив. Calculating Salt Index. Dr. John J. Mortvedt Читати далі »

Досвід використання Рідких Добрив РКД 11:37 на південних чорноземах. Москвічев А.Ю., Гузенко А.Ю.

11 37 на південних чорноземах Применение жидких комплексных удобрений (ЖКУ), содержащих более одного элемен-та питания в растворенном виде, позволяет оптимизировать минеральное питание сельскохо-зяйственных культур в разных почвенно-климати-ческих условиях (Беспалый и др., 1978; Базегский, 1979; Губарев и Железняк, 1981; Владимирский, 1984; Бозиев, 2009). ЖКУ используются при посеве и по-садке сельскохозяйственных культур, а также при проведении междурядных …

Досвід використання Рідких Добрив РКД 11:37 на південних чорноземах. Москвічев А.Ю., Гузенко А.Ю. Читати далі »

Весняне живлення озимої пшениці з використанням Комплексних Рідких Добрив.

Живлення озимої пшениці з використанням Рідких Комплексних Добрив РКД ЖКУ. Весняне підживлення необхідний технологічний елемент в системі вирощування озимих культур. Зокрема озимої пшениці і озимого ріпаку. Воно необхідне для повноцінного відновлення вегетації, реанімування слабких посівів і створення умов для збільшення врожаю. Правильне весняне підживлення за досвідом різних господарств і наукових закладів дає приріст врожаю пшениці …

Весняне живлення озимої пшениці з використанням Комплексних Рідких Добрив. Читати далі »

Догори